free css templates


De Kr8 van Sport

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting De Kr8 van Sport is een erkende ANBI (RSIN nummer 850726840). Hierdoor mogen Donateurs van De Kr8 van Sport hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting De Kr8 van Sport voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt ten aanzien van een ANBI, te weten:

 1. De Kr8 van Sport zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 2. De Kr8 van Sport heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 3. De Kr8 van Sport en de mensen die rechtstreeks bij De Kr8 van Sport betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 4. De bestuurders of beleidsbepalers van De Kr8 van Sport beschikken niet over het vermogen van De Kr8 van Sport, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake zijn van gescheiden vermogen.
 5. De Kr8 van Sport houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van De Kr8 van Sport.
 6. De beloning voor bestuurders van De Kr8 van Sport is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 7. De Kr8 van Sport heeft een actueel beleidsplan.
 8. De Kr8 van Sport heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 9. Geld dat overblijft na opheffing van De Kr8 van Sport zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 10. De Kr8 van Sport voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 11. De Kr8 van Sport publiceert bepaalde gegevens op de internetsite www.kr8vansport.nl. 

Ad 6
Er wordt geen beloning betaald aan bestuurders van De Kr8 van Sport voor hun bestuurstaken. Wel kan er een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt aan vrijwilligers die taken uitvoeren voor de stichting. Tevens worden kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de Stichting De Kr8 van Sport vergoed middels declaraties. Deze declaraties zijn middels nota's/bonnetjes verantwoord in de financiƫle administratie van de stichting

Ad 7
De doelstellingen en de wijze waarop De Kr8 van Sport deze doelen wil bereiken (beleidsplan) staat op de website www.kr8vansport.nl vermeld.

Ad 11
Het jaarverslag van Stichting De Kr8 van Sport wordt gepubliceerd op de website www.kr8vansport.nl. 

- Jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2023

Adres

Stichting De Kr8 van Sport
Princenhof 23
3833 BA Leusden

Contact

E-mail: Info@kr8vansport.nl